A floresta

Projecte:
Exposició “A floresta”

Client:
Fundació Bancària “la Caixa”

Producció:
Disseny i programació d’un interactiu per a pantalla tàctil

2018

Donar a conèixer l’importància de conservar els ecosistemes terrestres i sensibilitzar als visitants són alguns dels objetius d’aquesta iniciativa mediambiental.
Un bosc no és un grup d’arbres, és un ecosistema caracteritzat per la predominància d’aquests vegetals, un ecosistema complexe en el qual els diferents elements que el formen (arbres, arbustos, animals, fongs, bactèries) tenen un paper fonamental i estan íntimament relacionats uns amb altres.

Els riscos de conservació dels boscos

Interactiu per a pantalla tàctil de 42”

A l’actualitat els boscos estan subjectes a una sèrie de factors: el canvi climàtic, els incendis forestals, l’erosió dels sols i la pèrdua de biodiversitat que posen en risc el seu equilibri ecològic. Conèixer aquestes problemàtiques, les seves causes i consequències, i les relacions que es donen entre elles és un primer pas molt important per a contribuir activament a la conservació del nostre patrimoni forestal comú.